Externe links:    Gemeente Delfzijl     IVAK    Kunsthuis Oal Eer
Boerderijen
Een boerderij is een bedrijfsgebouw. De vorm en inrichting is afhankelijk van de soort van landbouw, of veeteelt. Ook de geografische ligging, de omvang van het bijbehorende land, de economische omstandigheden, de wijze van produceren, enz. spelen een belangrijke rol.
De eerste bewoners van de kwelders waren veeboeren. Zij bouwden stallen: twee rijen stallen met, in het midden een gang . Voorin was het woongedeelte. Bij de opkomst en uitbreiding van de landbouw water groter schuren nodig: men bouwde boerderijen met een Friese of Groninger schuur.
Hier werden de specifieke  Oldambtster boerderijen ontwikkeld en gebouwd.
Perioden van welvaart werden zichtbaar aan de monumentale woningen van sommige boerderijen.
Eerste uitvoering van een Oldambtster boerderij (Langeweg Nieuwolda).
Boerderij in de neo-classicistische stijl.  
Boerderij te Weiwerd.