Kerken
Externe links:    Gemeente Delfzijl     IVAK    Kunsthuis Oal Eer
Maak uw keus
Borgsweer
In een akte uit 1432 wordt al de naam “Borgisweer” vermeld. Het zou de wierde van “Borg” kunnen betekenen. Borg is een oude Friese naam. Borgsweer wordt als “Brouchweer” op de “Frieslandt”-kaart van Jacob van Deventer vermeld. Deze kaart dateert uit 1559.
Borgsweer is een wierdedorp; de rechthoekige verkaveling wijst op een ontstaan vlak na het begin van onze jaartelling.
Volgens het opschrift op een gedenksteen stond er in 1635 al een kerkje in Borgsweer:
A° 1635 Dns Henricus Toxopeus Pastor Tjarck
Ayssens Julle Luitiens Kerkvogden thoe Borgsweren…” dwz. “in het jaar 1635 is de heer Henricus Toxopeus dominee en zijn Tjarck Ayssens en Julle Luitiens kerkvoogden te Borgsweer…”.
Kerkvoogd Ayssens ligt in Termunten begraven. Dominee Toxopeus was predikant in Borgsweer en Termunten; hij overleed in Termunten in 1663.
Het huidige kerkje is gebouwd in 1881 in de zogenaamde Waterstaatsstijl. Het is een zaalkerkje met rondboogvensters. De toren dateert uit 1859.
Na de storm van 1972 raakte het kerkje in verval. Omdat het enige café ook nog dicht ging, dreigde het dorp zijn ontmoetingspunt kwijt te raken. In1981 werden initiatieven ontplooid om de leefbaarheid in het dorp te behouden. Er werden plannen gemaakt om van het kerkje een dorpshuis te maken én tegelijkertijd de kerkelijke functie te behouden. Met grote inzet van de bewoners en de nodige subsidies is dit gelukt.
De stichting Nicolaas Gillot, genoemd naar de laatste predikant van zelfstandig Borgsweer, kocht het kerkje in 1983 van de kerkvoogdij; het doet nu dienst als dorpshuis, trouwlocatie en kerk.
Lees verder