Landschap
Externe links:    Gemeente Delfzijl    IVAK    Kunsthuis Oal Eer
Een borg in Amsweer
Op grond van oude bronnen achten wijlen de heer Hazelhoff en de heer G.H. Fey het mogelijk dat op de wierde een borg heeft gestaan. In 2002 deden zij onderzoek. Ze vonden resten puin waarvan de herkomst kon worden gedateerd uit de periode tussen 1400 en 1600. Op een kadasterkaart uit 1830 is dit terrein ingetekend.
Het vermoeden bestaat dat de borg Vliethoven een lusthof van de borg van Amsweer is geweest.
Ten oosten van Amsweer zou op een bijwierde de borg Gommelborg hebben gestaan. Nu staat daar een boerderij.
De borgen in Amsweer en de Gommelborg worden niet genoemd in het boek “Ommelander Borgen en Steenhuizen”.
Doede van Amsweer
Mr. J. Potter publiceerde in de Groninger Volks Almanak (jrg. 1842, 1843) over de meest bekende “naemhaftige’ van het geslacht Van Amsweer. Op 35 pagina’s verhaalt hij in bloemrijke taal over het leven van Doede van Amsweer. Doede’s stamboom staat opgetekend in het geschrift “Amsweer, de buurtschap met de oude borgplaats en haar buitenhof Vliethoven”, dat in 2006 door de stichting Cultureel Erfgoed Gemeente Delfzijl aan haar donateurs is geschonken.