Landschap
Externe links:    Gemeente Delfzijl    IVAK    Kunsthuis Oal Eer
Polder Breebaart
Ten zuiden van de Punt van Reide ontstond omstreeks 1979 een polder tussen de Dallingweersterdijk en de Deltadijk. De polder bestond uit kwelders en een deel van de Punt van Reide. Hij is genoemd naar dhr. Breebaart, één van de “toezichthouders” bij de inpoldering van de Johannes Kerkhovenpolder.
Polder Breebaart is relatief klein, slechts 63 ha. Het was in 1979 dan ook niet de bedoeling een polder aan te leggen. Nederland werkte aan het versterken van de zeewering.
Ten oosten van Termunten koos men daarbij voor de aanleg van een nieuwe dijk (de Deltadijk) langs Fiemel en verder naar het zuiden, enkele honderden meters ten oosten van de Dallingeweersterdijk. Bovendien … men was op de Punt van Reide al bezig. In 1971-1972 werd hier een sluis gebouwd als “eindpunt” van een kanaal van de Westerwoldse A, door of langs de Dollard naar de Punt van Reide. Het kanaal kwam er niet; de sluis werd weer afgebroken. De polder is enkele jaren in gebruik geweest als akker- en weidegebied.
In 1991 was Polder Breebaart te koop. De stichting “Het Groninger Landschap” kocht de polder met de boerderij “Reidehoeve”.
In samenwerking met het waterschap Hunze en Aa’s werd in de Deltadijk een doorlaat aangelegd, die Polder Breebaart met de Dollard verbindt. Het brakke Dollardwater kreeg weer beperkt toegang tot de polder.
Beperkt! In de doorlaat zitten twee schuiven. Meetapparatuur bij de doorlaat en een geautomatiseerd systeem van het waterschap Hunze en Aa’s zorgen ervoor, dat deze schuiven bij bepaalde waterstanden worden geopend en gesloten.
In de polder is zodoende een beperkte getijdenwerking.
Tussen de polder en het afwateringskanaal, aan de landkant van de Dallingeweersterdijk, werd een vispassage gebouwd. Deze bestaat uit twee buizen die door de Dallingeweersterdijk zijn gelegd, en een pomp, die zoet water uit het afwateringskanaal via één van de twee buizen naar Polder Breebaart pompt.
Het zoete water bereikt via de wadgeul in Polder Breebaart de Dollard. Dit kleine beetje zoete water dient als lokstroom voor vissoorten die i.v.m. hun voortplanting naar het zoete water willen. En het werkt! In het voorjaar trekken bijvoorbeeld de glasaal en de stekelbaars via Polder Breebaart en de tweede buis van de vispassage naar het zoete water, dus naar de polders. In het najaar trekken de jonge stekelbaars en de volwassen paling weer naar het zoutere water van de Dollard.