Kerken
Externe links:    Gemeente Delfzijl     IVAK    Kunsthuis Oal Eer
Maak uw keus
Delfzijl: De Ned. Herv. kerk
Deze kerk stond op een eilandje in de gracht rond de Alvaschans, binnen de grote schans. Volgens een brief uit 1610 blijkt, dat er binnen de Alvaschans al voor 1600 een kerkje stond. In 1613 wordt op het eilandje een kerk gebouwd; deze staat nog afgebeeld  op de avondmaalsbeker van de kerk. Het was een rechthoekig gebouw met aan de oostzijde een drie- of vijfzijdig klein koor. De noord- en zuidmuur waren voorzien van steunberen met daartussen spitsboogvensters. In de zuidmuur was een ingang. Het hoge zadeldak was gekroond met een forse dakruiter aan de westzijde. Tijdens de strijd om de vesting Delfzijl, aan het einde van de Franse overheersing (1813-1814), werd de kerk zwaar beschadigd. De kerk was als kruithuis en als timmerwerkplaats in gebruik.k
Lees verder
In 1815 werd de kerk gerestaureerd. Koning Willem I gaf een bedrag van 4.000 gulden voor de restauratie. De restauratie was echter niet afdoende en in 1830 werd na wijs beraad besloten een nieuwe kerk te bouwen. Onder leiding van waterstaatsingenieur J. van Essen werd een zaalgebouwtje met rondboog vensters gebouwd. Een rondkantig torentje rees uit de westgevel omhoog. De ingang is ook aan de westzijde, boven de deur bevindt zich een steen uit 1830.
In 1925 is de kerk uitgebreid met twee korte dwarsarmen en een nieuwe torenspits, die leek op de dakruiter van de kerk uit 1613. Het interieur en de preekstoel werden eveneens gewijzigd. In de tweede wereldoorlog werd de klok uit 1690 geroofd. In 1947 is een nieuwe klok in de toren gehangen. Het orgel uit de 17e eeuw, gebouwd door A. Schnitger en A.A. Hinz werd toen vervangen door een orgel gebouwd door P. van Oekelen en Zoon uit Haren, dat op zijn beurt in 1964 werd gerestaureerd door Mense Ruiter uit Groningen. In de verbindingsgang tussen de kerk en de in 1955 aangebouwde kapel bevinden zich twee oude grafzerken:
1.  Borchart van Aswede:
wapens:  Aswede, Besten, Roder en Mepshe.
Tekst:  Joncker Borchart van Aswede. Ontfanger der Comvoyen ende (li)centen) in de Fort  Delfsyl ende gewesene Furstelicke Hescesche Casselsche Capitain, gerust in16….

De geboortedatum van Borchart is niet bekend evenals zijn exacte overlijdensdatum.
Hij was in 1662 eigenaar van de borg te Nansum bij Holwierde.
Deze borg stond op het terrein Dijkweg 9 te Nansum. Borchart overleed na 31 juni 1663.n de zerken