Landschap
Externe links:    Gemeente Delfzijl    IVAK    Kunsthuis Oal Eer
De geschiedenis van de Groninger Ommelanden is in diverse publicaties beschreven. Naast bekende boeken als “Kroniek van het klooster Bloemhof teWittewierum” vinden we informatie in minder bekende geschriften als bijvoorbeeld “Kroniek van Delfzijl”  geschreven door de  heer J.R. Van Streun, of “Land van terpen en dijken” van de heer Jan A. Niemeijer.
In de provincie Groningen is die geschiedenis voor een belangrijk deel terug te vinden is in het landschap. We kennen de maren, de restanten van slenken en prielen, die voor de inpoldering door de kwelders liepen. Langs deze watertjes werd bij eb het regenwater afgevoerd en stroomde bij hoogwater het zeewater over had land.
De wierden, dijken, polders, borg- en heerdterreinen zijn in het  landschap nog zichtbaar. Zelfs de geringe glooiingen in de oude zeebodem zijn in het landschap nog steeds aanwezig.
Aan de verschillende grondsoorten is te zien hoe het land is ontstaan: zandafzetting (grove korrels) in dieper water, of kleiafzetting (fijne korrels, andere kleur) in ondiep, bijna stilstaand water.  
Boerderij op de wierde Arwerd
Restant van de Oude Ae bij Baamsum
De wierden bij Dallingeweer
Gracht rond de vroegere Luingaborg