Kerken
Externe links:    Gemeente Delfzijl     IVAK    Kunsthuis Oal Eer
Maak uw keus
De kerk van Meedhuizen.
De kerk dateert oorspronkelijk uit de dertiende eeuw, maar is in de loop der jaren sterk veranderd. In 1702/1703 is de kerk verbouwd. Men heeft toen de gewelven er uit gebroken en vervangen door een balken zolder. Ook werden de topgevels aan de oost- en westzijde gesloopt.
Vervolgens werd er een afgewolfd dak met een dakruiter aangebracht (afgewolfd is een afgeknotte topgevel met een schuine afsluiting).
In 1833 is het dak vernieuwd en de dakruiter vervangen door een korte toren met een vierzijdig puntdak. In 1937 is de kerk opnieuw veranderd. Er is een nieuwe torenspits aangebracht en de rondboogvensters zijn voorzien van een nieuwe gemetselde rand.
De kerk was waarschijnlijk gewijd aan de heilige Laurentius, aangezien op de Avondmaalsbeker uit 1693 een afbeelding van deze heilige staat.
Een archiefstuk uit 1375 vermeldt, dat er "reliquiis in Methusum" waren. Deze relikwieën waren waarschijnlijk afkomstig van Laurentius.
Lees verder