Landschap
Externe links:    Gemeente Delfzijl    IVAK    Kunsthuis Oal Eer

De Oude Ae
De Oude Ae was in feite, met de Sijpe (Siepsloot) en de Hondshalstermaar, de levensader van het Cley-Oldambt. De Oude Ae is één van de riviertjes die het wateroverschot in het veengebied ten noorden van de Hunzevallei afvoerden. De bron ligt iets ten zuiden van Wildervank en de oude loop is op de Beckeringhkaart uit 1781 tussen Wildervank en Zuidbroek nog ingetekend. De inbraak van de Dollard en de daaropvolgende inpolderingen hebben het tracé tussen Zuidbroek en Nieuwolda geheel gewist. Vanaf het Kattendiep in Nieuwolda, te beginnen bij gemaal De Hoogte is de loop van de Oude Ae nog goed te herkennen.

Detail uit de zgn. “Borgenkaart” van Theodorus Beckeringh.
Uitgeven bij Jan van Jagen te Amsterdam in 1781.
Titel van de kaart:
“Nova Totius Provinciae/
Groningo-Omlandiae/Tabula.”
( Vrij vertaald: “nieuwe kaart van de gehele provincie, Groningen en de Ommelanden”).

In blauw is de nog zichtbare loop van de Oude Ae ingetekend
Lees verder