Kerken
Externe links:    Gemeente Delfzijl     IVAK    Kunsthuis Oal Eer
Maak uw keus
Uitwierde: kerk en toren
De huidige kerk is de vervanger van een dertiende eeuwse kerk. Hiervan is alleen de toren nog bewaard gebleven. De oude kerk raakte sterk in verval en werd in 1830 afgebroken. De nieuwe kerk werd ten opzichte van de toren een kwartslag gedraaid. De toren kon worden behouden dank zij de inspanningen van wijlen Cornelis Bos, landbouwer in Uitwierde. Boven de ingang van de toren herinnert een schild aan dit feit.
Het “haantje” is hier een ruiter te paard (naar men zegt Boer Bos).
Uitwierde was, naast Farmsum, het belangrijkste kerkdorp. Uitwierde behoorde tot de heerlijkheden van de Ripperda’s van Farmsum. Deze familie bezat tot 1630 de redgerrechten in Delfzijl, Holwierde, Marsum, Uitwierde en Solwerd. De wierde werd, evenals Biessum bestuurd vanuit de borg Ringenum, ook wel Ringnum of Rengeheim genoemd. Deze borg kennen we eigenlijk nog maar vrij kort en niet omdat iemand de borgplaats bloot legde, maar naar aanleiding van een studie van de heer G. H. Fey, bestuurslid van de Stichting Cultureel Erfgoed gemeente Delfzijl  en een vervolgstudie naar het geslacht Wincken van de hand van de heer Hoft, historicus te Appingedam. Het resultaat ervan werd door de heer Hoft vastgelegd in het rapport “Wincken op Ringenum”.
In deze studie komt de relatie tussen de familie Wincken en Uitwierde duidelijk naar voren. De naam Wincken komt in Farmsum al voor in 1519. Deze Haro Wincken wordt “Magister” en ook wel “Meister” genoemd, de leider dus. Hij verving de heren van Farmsum bij het uitvoeren van de redgertaak in diens ambtsgebied ten noorden van het Damsterdiep. Haro Wincken overleed in 1563, zijn zoon Aeylco nam de borg over. Het geslacht Wincken bleef een belangrijke plaats innemen in het dekenaat Farmsum. Aeylco was onder andere overste schepper van het zijlvest “De Drie Delfzijlen”.
Lees verder