Kerken
Externe links:    Gemeente Delfzijl     IVAK    Kunsthuis Oal Eer
Maak uw keus
Ned. Herv. Kerk te Wagenborgen
De kerk van Wagenborgen is in 1883 gebouwd ter vervanging van een in 1828, gewijzigde middeleeuwse kerk met vrijstaand klokkenhuis. Het is een zaalkerk, een zogenaamde Waterstaatskerk met een toren aan de westzijde.
Uit de oude kerk is de preekstoel uit 1661 overgebleven; de trap en het onderstuk zijn veranderd. De kuippanelen zijn gevat in getorste zuiltjes. In het fries zijn cartouches aangebracht, waarop vermeld staat:  “ Berent Berents tot Groningen Aº 1661. Berent Berents is de maker”.
Voor de toren ligt een grafzerk, die oorspronkelijk in het koor van de oude kerk heeft gelegen. Dit blijkt uit de tekst op de zerk.

Volgens Pathuis (“Gron. Gedenkwaardigheden”) staat op de zerk:
“Berend ten Have, in leven  predikant in de gemeente te Wagenborgen, overleden den 11 maart 1789 en in 't Choor der kerk ter aarde bestelt, oud 55 jaren en 7 maanden, nadat hy ruim 28 jaren het evangelium te dezer plaatse had verkondigt”.
Het grafschrift luidt:
“ O dood, O nare dood, moest hy ook voor u bukken?
Het hoofd van deze kerk, dien komt gij weg te rukken.
Hier ligt een gulden mond, gesloten door den dood.
O onverwachte slag, die onze rouw vergroot
en Wagenborgen mogt hem eeren en Vriescheloo kwam hem begeren,
dog God nam hem in Abrams schoot”.

Berend ten Have was predikant in Wagenborgen van 1761 tot aan zijn overlijden.