Kerken
Externe links:    Gemeente Delfzijl     IVAK    Kunsthuis Oal Eer
Maak uw keus
De Petruskerk te Woldendorp

In aanleg is de Petruskerk een kruiskerk uit het midden van de dertiende eeuw met een westtoren.
Vermoedelijk werden aan het eind van de Middeleeuwen koor en dwarspand afgebroken; aan de oostzijde zijn de aanzetten nog goed zichtbaar.
In 1855 is de westtoren afgebroken; met het vrijgekomen materiaal bouwde men een smalle westtravee met zuidportaal en rondboogvensters en een dakruiter. Het schip heeft twee traveeën.
De parochie wordt voor het eerst vermeld in een vijftiende-eeuws dekenaatregister; de kerk zou toegewijd zijn geweest aan Sint Petrus.
De in 1856 verkochte klok was versierd met beeltenissen van St. Maria en St. Nicolaas en met het randschrift:
“Sanctus Antonius bin ich gheheten to Woldendorp anno 1375, her Luppo kerkher, Ubbo Jocko, Hayo Peter kerkvoghede weren, Herman de Goet”.
Binnenwerks is het gebouw ruim 14 meter lang en 7,30 meter breed; de oorspronkelijke muren zijn 1,20 meter dik. De gewelven reiken tot 10,45 meter, het zijn meloenvormige koepelgewelven met acht ribben, die onderbroken zijn door een knoop.
Lees verder