De Rooms Katholieke H. Josephkerk Buitensingel 16 Delfzijl


Het Groningerland maakte voor het eerst kennis met het Christendom toen de

H. Willebad in dit gewest kwam. Hij was in het jaar 772 vanuit Engeland, via Friesland hier gekomen. Ongeveer 20 jaar later kwam ook de H. Ludger naar deze contreien. Na 1100 verrezen in de tegenwoordige provincie Groningen vele parochiekerken, abdijen, en kloosters. In het parochiegebied wijzen bepaalde namen daar nog op: Grijze Monnikenklooster bij Termunten en Heveskesklooster aan de huidige Kloosterlaan.

Delfzijl kreeg geen parochiekerk; er woonden toen nog niet zoveel mensen. De bewoners gingen in het naburige Farmsum ter kerke. Daar stond sinds de 12e eeuw de prachtige Maria`s geboortekerk, dat deel uitmaakte van de parochiekerk Uitwierde. We kenden slechts één algemeen geloof, het katholicisme, later Rooms Katholicisme.

Toen in de 16e eeuw de reformatie uitbrak (Farmsum`s pastoor Mulerius ging daartoe over in 1595, tegelijk met zijn collega Erbertus Mengerink in Uitwierde) werd de katholieke kerk verboden. Een kleine groep gelovigen bleef trouw aan de leer en kerkten in zogenaamde schuilkerken.

In 1607 werd de eerste nieuw katholieke kerk van onze provincie opgericht in Uithuizen. Appingedam volgde in 1751 met een eigen kerk en pastorie.

In het najaar van 1816 ging een katholiek uit Delfzijl , L. Cateau met de bijnaam van "Franse snijder" te voet naar Den Haag om aan koning Willem 1 vergunning en subsidie te vragen voor het stichten van katholieke kerk in Delfzijl. Hij had succes; de koning zette zich in voor de katholieken in Delfzijl. Op 13 Februari 1817 werd de rijkssubsidie toegekend. In het voorportaal van de kerk zit een ingemetselde tegel die herinnert aan dat heugelijke feit.

In de Landstraat werd een stuk grond gekocht, tegenover de woning van de burgemeester. Het gemeentebestuur vond dit een “te prominente” plaats.

Men sprak van “een  "Paapsche stoutigheid" , dat zij, die nauwelijks geduld werden, zich durfden vermeten op één der schoonste gedeeltens van der stad, juist tegenover de woning van des Burgemeesters een openbaar bedehuis te stichten”. Het gemeentebestuur weigerde een vergunning te geven. De kerk kocht daarna in de Waterstraat op de hoek van de Wildersgang een koemelkerij. Daar verrees de eerste katholieke kerk samen met een pastorie.Op 18 Februari 1921 kocht men een stuk grond aan de Buitensingel. In 1925 werd de huidige kerk met pastorie in gebruik genomen.


Bron:www.liudgerparochie.nl

De H. Josephkerk met pastorie op één van de mooiste plekken van Delfzijl, naast het gemeentehuis..