Fotogalerie

Enkele regel betreffende fotograferen en publiceren van foto’s.


A. Fotograferen, ook van mensen, is in de openbare ruimten zonder meer toegestaan.


B. Voor het publiceren van de foto’s gelden enkele beperkingen:

- publiceren van foto’s waarop personen duidelijk herkenbaar staan, is in het algemeen niet zonder meer toegestaan;

- iemand die duidelijk herkenbaar op een gepubliceerde foto staat, kan    verzoeken die foto te verwijderen.

U kunt natuurlijk ook direct, op het moment waarop een foto wordt gemaakt, aangeven dat u niet gefotografeerd wilt worden. Meestal zal de fotograaf de foto verwijderen uit zijn bestand.  


Indien u een foto van deze website wilt laten verwijderen, dan kunt u dit kenbaar maken via het klachtenformulier (zie onder Contact> klacht).


Onder Duurswold vallen de dorpen:

Farmsum - Meedhuizen - Weiwerd - Heveskes - Meedhuizen  en Wagenborgen


Onder Fivelingo vallen de dorpen:

Bierum - Holwierde - Godlinze - Krewerd -Losdorp - Nansum - Spijk


Onder Oldambt vallen de dorpen:

Baamsum - Borgsweer - Oterdum - Termunten - Termunterzijl - Woldendorp

Copyrights van alle foto’s: R. v.d. Veen