Externe links:    Gemeente Delfzijl   	 IVAK    Kunsthuis Oal Eer

In de tekening zijn de basiskenmerken van de romaanse bouwstijl aangegeven: dikke buitenmuren, kleine, hooggeplaatste rondboogramen en rondboogdeuren.

De kerk staat vrijwel altijd in de richting oost-west; het koor is de oostkant. Horizontaal langs de bovenkant van de muren is vaak een rondboogfries aangebracht.

De rij boogjes naast elkaar, onder de dakrand is een rondboogfries (kerk Termunten).Lees verder