Externe links:    Gemeente Delfzijl     IVAK   Kunsthuis Oal Eer
Het landelijk thema voor de Open Monumentendag (OMD) 2016 is:
“Symbolen en Iconen”.
Onderwerpen om over na te denken, want kennen we niet allemaal de symbooltjes waarmee ons duidelijk wordt gemaakt wat we moeten doen, waar we iets kunnen vinden, wat de goede richting is, enz. Symbolen zijn een vorm van communicatie. Om het makkelijker te maken noemen we deze symbolen vaak “icoontjes”.
In het kader van een OMD denk je aan symbolen die op de één of andere wijze te maken hebben met monumenten en al vrij snel kom je uit bij het cultureel erfgoed.
Maar dan blijkt dat symbolen en symboliek rond het erfgoed zeer omvangrijk en bijzonder interessant  zijn.
In gerestaureerde middeleeuwse kerken vind je gewelf– en muurschilderingen.
Borgheren hebben hun kenmerken ook in de kerken achtergelaten in de vorm van hun familiewapen op schilden, borden, preekgestoelten, rouwborden, enz.
Kerkvoogden hebben hun bijdrage aan bijv. een restauratie vermeld op gevelstenen en wandborden.
In- en buiten de kerk liggen zerken waarop door middel van symbolen zoals palmtakken, vredesduiven, spreuken, beroepssymbolen, familiewapens, enz  nog
een laatste wens wordt meegegeven, of iets wordt gezegd over het leven van de overledene.
Aandacht besteden aan deze monumenten, dit erfgoed betekent iets zeggen over grafsymbolen. Heel specifiek zijn de rouwborden die nog in een aantal kerken aanwezig zijn. Tot de symbolen behoren ook gevelstenen met opvallende teksten: aan monumenten maar ook op heel veel andere plaatsen.
Beelden dragen vaak een boodschap uit: een monument als “Zwaantje” staat er niet alleen omdat het een mooi beeld is, zoals ook het “Wereldbeeld” niet alleen aan de Burg. Buiskoolplein staat omdat het zo mooi is, maar om ons aan te zetten tot nadenken over de wereld en wat ermee gebeurt.
Iconen…  we noemden al de spraakverwarring waarbij we symbolen icoontjes
noemen. Wij besteden aandacht aan iconen zoals die van oorsprong voortkomen uit de oosters orthodoxe kerktraditie: beeltenissen van Maria, heiligen, engelen, apostelen enz. op hout geschilderd. Niet om te aanbidden, maar om contact te houden met bijvoorbeeld dierbaren die je mist.
Zie verder in het menu voor meer informatie over:
Gevelstenen
Heraldiek
Iconen
Rouwborden
Symbolen
Symbolen op zerken
Beelden

Open Monumentendag zaterdag 10 sept. 2016

van 10 tot 17 uur

in alle dorpen van de gemeente Delfzijl             

zie het programma  

Programma Contact


Vrijdagavond 20.00 uur:

presentatie door Redmer Alma in de

Petruskerk in Woldendorp over Symboliek en Iconografie. Toegang gratis

Zaterdag vanaf 10.00 uur, doorlopend

Presentatie “Iconen, vensters van de eeuwigheid”

RK St Josephkerk Buitensingel 18 Delfzijl.