Externe links:    Gemeente Delfzijl   	 IVAK		 Kunsthuis Oal Eer

Programma

Open Monumentendag 2018

Het weekend van 7 t/m 9 september staat in het teken van de monumenten.

Het is de bedoeling dat één keer per jaar alle monumenten gratis toegankelijk zijn voor het publiek. Elk jaar wordt een ander thema bedacht; dit jaar is het centrale thema: Europa.

De Stichting Cultureel Erfgoed Gemeente Delfzijl organiseert jaarlijks in één van de dorpen  activiteiten rond dit thema. Ook dit jaar organiseren we weer de OMD, maar wijken af van dit thema.  We kozen ervoor aandacht te besteden aan de wierde Godlinze.


Voorafgaande aan de Open Monumentendag geeft dr. Egge Knol op vrijdagavond 7 september een lezing met als thema: Wierden in het algemeen en de wierde Godlinze in het bijzonder.


Op zaterdag 8 september, de Open Monumentendag 2018, kunt u kennismaken met een aantal resultaten van het project

“Terpen- en Wierdenland, een verhaal in ontwikkeling”. De Stichting Cultureel Erfgoed Gemeente Delfzijl heeft het project centraal gesteld tijdens de Open Monumentendag.


U kunt wandelen: een ommetje rond de wierde Godlinze en kunt kennis maken met een aantal karakteristieke locaties in Godlinze.


Deze punten zijn o.a.

- het grafveld uit de periode 600 - 800 n.Chr.

- de St. Pancratiuskerk

- het voorwerk en kerkvoogdenboerderij Lippenhuizen

- het haventje van Godlinze

- enkele monumentale gebouwen met een verhaal.


Een beschrijving van de wandeling is in deze website opgenomen als .pdf bestand, u kunt deze printen of downloaden.


St. Pancratiuskerk

Haventje, op de achtergrond voorwerk Lippenhuizen

Andere deelnemers


- Ned. Hervormde kerk Farmsum

- Kerk Meedhuizen

- Fivelstadtocht 2108