Externe links:    Gemeente Delfzijl   	 IVAK		 Kunsthuis Oal Eer

Andere deelnemers

Project “Terpen- en Wierdenland, een verhaal in ontwikkeling

Op de Open Monumentendag 2018 kan het publiek kennismaken met een aantal resultaten van het project “Terpen- en Wierdenland, een verhaal in ontwikkeling”. De Stichting Cultureel Erfgoed Gemeente Delfzijl heeft het project centraal gesteld tijdens de Open Monumentendag.

Het verhaal van het terpen- en wierdenland is het verhaal van een bijzonder decor: een inmiddels eeuwenoud cultuurlandschap in Noord-Nederland. Het project “Terpen- en Wierdenland, een verhaal in ontwikkeling” vertelt de verhalen van een aantal van de wierdedorpen in zowel Groningen als Friesland: Hallum, Firdgum, Wijnaldum, Warffum, Godlinze en Ulrum. In het project wordt het verleden gebruikt om het heden vorm te geven. Het doel is om aan de hand van archeologische en historische gegevens, aanpassingen te doen die de leefbaarheid in het dorp vergroten en de karakteristieken van het wierdedorp versterken. Archeologen, landschapshistorici en bewoners hebben samen de verhalen van de dorpen naar boven gehaald en vertaald in concrete maatregelen op de wierden. Op 4 en 6 oktober 2018 vindt een symposium plaats in respectievelijk Warffum en Hallum, waarbij de resultaten van vier jaar onderzoek naar de landschapsgeschiedenis en archeologie van zes terp- en wierdedorpen worden gepresenteerd. Deelname is gratis, inschrijven (vanaf 15 augustus tot 21 september) kan via www.waddenacademie.nl.


Op 11 mei 2016 is het project “Terpen- en Wierdenland, een verhaal in ontwikkeling” van start gegaan in Godlinze.

Door landschapshistorisch en archeologisch  onderzoek is gekeken hoe de wierde is ontstaan en welke ontwikkeling het dorp heeft doorgemaakt. Zo is gekeken naar wat de wierde van Godlinze uniek maakt. Samen met een werkgroep van inwoners uit Godlinze is bepaald hoe het verhaal van de wierde zichtbaar gemaakt kan worden. Karakteristieke plekken in het dorp zijn hersteld of beter onder de aandacht gebracht. Deze plekken zijn met elkaar verbonden door een ‘Ommetje’.

Onder begeleiding van gidsen kunt u het ‘Ommetje’ lopen dat u langs karakteristieke locaties voert. De gidsen vertellen u het bijzondere verhaal van Godlinze en wat er is gedaan binnen het project om de geschiedenis zichtbaar te maken. Om alvast een tipje van de sluier op te lichten: Eén van de highlights van de wandeling is het middeleeuwse grafveld dat is opgegraven door Prof. Albert van Giffen in 1919. In het kader van het project is een spectaculaire 3D app ontwikkeld. Met behulp van een 3D bril kunt u op 8 september virtueel door het grafveld lopen en ziet u precies hoe de opgraving van het grafveld er in 1919 bij lag.


Het bestuur van de Stichting Cultureel Erfgoed Gemeente Delfzijl en de organisatie van het project Terpen- en Wierdenland wensen u veel plezier bij de Open Monumentendag 2018 in Godlinze!