Stefanuskerk

Schoolpad 1, 9906 PS Bierum

 open  op zaterdag 9 zaterdag  en zondag 10 sept.

van 10 tot 17 uur


De Sebastiaan kerk dateert uit de dertiende eeuw. De toren wordt ondersteund door een grote steunbeer met een poortvormige onderdoorgang.

In de muren zijn nog duidelijke kenmerken van de romaanse bouwstijl. Letterlijk daarnaast is de romano-gotische stijl zichtbaar. Aan het interieur is nog de pracht en praal

en machtl van de vroegere Ommelander adel te herkennen, zoals bijvoorbeeld het aan rouwbord van Onno Joachem van Berum. Hij overleed op 17de october 1733. Prachtige fresco’s versieren de gewelven. Het  Arp. Schnitger jr. Orgel, gebouwd in 1792, begeleidt sindsdien de de diensten.

Rechts:

fresco Kroning van Maria, gewelfschildering in de kerk

Links:

Kerk en het huis Luinga te Bierum

Tekenaar Anco Wigboldus, 1937

Bron:

collectie voormalige gemeente Delfziijl

Voor ‘In gesprek met Luingahof’ klik hier