Pancratiuskerk

 Hoofdstraat 36, Godlinze

open op zaterdag 9 en zondag 10 sept.

van 10 tot 17 uur


Programma Open Monumentendag

In de kerk zijn gidsen aanwezig voor rondleidingen in de kerk en over het kerkhof.  Er is gelegenheid tot het bespelen van het orgel.

Op beide dagen kan tussen 10 en 17 uur de toren worden beklommen

================

De kerk begint als tufstenen gebouw omstreeks 1100. Enkele decennia later wordt de kerk naar het westen verlengd. De uitbreiding in baksteen volgt in de 13e eeuw. Het vijfzijdige koor komt in de 14e eeuw.

Ook de toren heeft in etappes haar vorm gekregen. Gebouwd in 1200, verhoogd in 1554 en hersteld in onder andere 1714 en 1885. De spitsboogvensters komen uit de 16e eeuw. De kerk heeft prachtige schilderingen: op de meloengewelven afbeeldingen van dieren, bijbelverhalen en heiligen met hun attributen zoals Catharina met het rad, en Pancratius met zijn zwaard.

De kerk wordt gebruikt als trouwlocatie. Ook de receptie kan na afloop in de kerk plaatsvinden. Er zijn maximaal 150 zitplaatsen. Patroonheilige – Pancratius.


Pancratius: fresco in de kerk

Het Schnitger-orgel uit 1704