Johanneskerk

 Fraeilemaweg 18, Losdorp

open op zaterdag 9 en zondag 10 sept.

van 10 tot 17 uur

De kerk is open voor bezichtiging

De kerk is een zaalkerk, met een zadeldak tussen sluitgevels. De voorgevel staat ietwat schuin op de zijmuren. De ruimte wordt overdekt door een tongewelf dat vermoedelijk rond 1823 is aangebracht. In de oostelijke travee liggen enkele grafzerken en hardstenen tegels. De andere traveeën hebben houten vloeren. De rijk gesneden preekstoel met (nogal overmaats) klankbord en trap is in Louis XV-stijl, evenals een doophek met gesneden lezenaar en een avondmaalstafel. Ook de koperen bankkandelaars dateren uit de 18e eeuw. De gebrandschilderde glas-in-loodramen zijn in 1937 geplaatst. De ramen werden ontworpen door J.A.Thunack en vervaardigd door Hoving Glasindustrie te Groningen. Toen een bom in 1942 bij de boerderij vlak bij de kerk viel, zijn alle ramen uit de sponning gesprongen. De dorpsbewoners hebben met grote zorgvuldigheid de stukjes glas weer verzameld en dat is hen ook, op een paar stukjes na, gelukt. Na de oorlog zijn ze zorgvuldig in elkaar gezet en de ontbrekende stukjes zijn er bijgemaakt. Op het raam in de oostgevel is “De Zaaier” weergegeven. Op de overige ramen komen bijbelse en allegorische symbolen voor: duif (Heilige Geest), zandloper, druivenrank, brandend braambos, bijbel, anker.


De Johanneskerk.  Inzet: “De Zaaier”

Nikolaas Westendorp

Predikant, schoolopziener, schreef over oudheidkunde, godsdiensthistorische onderwerpen en archeologie

Hij studeerde theologie in Groningen, trouwde met Roelina Santée uit Nietap, kreeg een aantal dochters en werd predikant. Eerst in Sebaldeburen, daarna in Losdorp. In Losdorp bleef hij wonen tot zijn dood.

Naast zijn werk als predikant zette Nikolaas Westendorp zich als schoolopziener in voor de verbetering van het onderwijs op lagere scholen. Bovendien las én schreef hij veel. Hij is vooral bekend geworden door zijn publicaties over oudheidkundige en godsdiensthistorische onderwerpen, zoals een geschiedenis van de provincie Groningen tot 1493. Bovenal gold hij als een van de pioniers van de Nederlandse archeologie. Zijn werk bleef ook landelijk niet onopgemerkt. Zo bood de Universiteit van Leiden hem een leerstoel aan. Westendorp zou dit aanbod hebben afgeslagen omdat zijn vrouw haar gouden oorijzers – deel van de Groninger klederdracht – niet zou kunnen dragen in Leiden.

Westendorp ligt begraven op het kerkhof van Losdorp. De Westendorpweg herinnert nog aan hem.

Het spiksplinternieuwe Westendorp Informatiepunt

in de consistorie van de Johanneskerk.

Dagelijks open van 10 tot 17 uur

 inclusief een podwalk