NH Petruskerk

 A.E. Gorterweg 11, Woldendorp

open op  zaterdag  9 en zondag 10  sept

van 10 tot 17 uur


De kerk is open voor bezichtiging

In aanleg is de Petruskerk een kruiskerk uit het midden van de dertiende eeuw met een  westtoren. Vermoedelijk werden aan het eind van de Middeleeuwen koor en dwarspand afgebroken; aan de oostzijde zijn de aanzetten nog goed zichtbaar.

In 1855 is de westtoren afgebroken; met het vrijgekomen materiaal bouwde men een smalle westtravee met zuidportaal, rondboogvensters en een dakruiter. Het schip heeft twee traveeën.

De parochie wordt voor het eerst vermeld in een vijftiende-eeuws dekenaatregister; de kerk zou toegewijd zijn geweest aan Sint Petrus.

De in 1856 verkochte klok was versierd met beeltenissen van St. Maria en St. Nicolaas en met het randschrift:

 “Sanctus Antonius bin ich gheheten to Woldendorp anno 1375, her Luppo kerkher, Ubbo Jocko, Hayo Peter kerkvoghede weren, Herman de Goet”.

Binnenwerks is het gebouw ruim 14 meter lang en 7,30 meter breed; de oorspronkelijke muren zijn 1,20 meter dik. De gewelven reiken tot 10,45 meter, het zijn meloenvormige koepelgewelven met acht ribben, die onderbroken zijn door een knoop.


Bij de bevrijding werd de kerk zwaar beschadigd; de kap, dakruiter, orgel en het meubilair gingen verloren. Tussen 1945 en 1949 vond een restauratie plaats, waarbij getracht werd het gebouw in oorspronkelijke staat te herstellen. De in 1855 vergrote ramen werden weer in de oorspronkelijke smalle spitsboogvorm teruggebracht naar het voorbeeld van gevonden raamresten.

Prachtig is het muurwerk aan de buitenkant, rond de spitsboogachtige vensters bevinden zich langgerekte spitsboognissen met kraalprofiel. Inwendig rusten de achtribbige meloengewelven op spitsboogmuralen en een geprofileerde gordelboog op beneden afgehakte muurzuilen.

Bij de restauratie, na de oorlog, werden onder de kalklagen muurschilderingen gevonden.

In de kerk is het boekje “Begraven in de kerk en op het kerkhof van Woldendorp” verkrijgbaar. Hierin zijn alle zerken die in en rond de kerk staan en liggen, beschreven.

Het onderzoek hiervoor is gedaan door drs. Ingena Vellekoop, zij schreef ook de tekst.

De lay-out is van Reint van der Veen. Beide zijn vrijwilligers bij de Stichting Cultureel Erfgoed Gemeente Delfzijl.