Programma Open Monumentendag zaterdag 10 en zondag 11 sept. 2022

Het thema voor de Open Monumentendag is duurzaamheid.

Daarbij kunnen we denken aan hergebruik van of een andere bestemming geven aan gebouwen. Een voorbeeld hiervan is het plan tot herinrichting en hergebruik van de voormalige school te Farmsum aan de Molenstraat 2. Nu is hierin de Stichting Emmaus gevestigd. Muziekvereniging Wilhelmina gebruikt het gebouw als verenigings- en oefenruimte.

Burgemeester Visser van de Gemeente Eemsdelta opent hier om 12.00 uur de OMD 2022.

Aansluitend hierop is er een wandeling door Farmsum onder leiding van een gids.

Om 13.30 uur wordt in het Dorpshuis, bij molen Aeolus, de film “Delfzijl, boeien verleden, mooie toekomst” vertoond.

Om 15.00 uur start hier de wandeling door Farmsum onder leiding van een gids.

Hier zijn tekoop boeken zoals: De Loffelyke Compagnie Schutterije der Fortresse Delfzijl 1629- 1795” en “De vesting Delfzijl in de Bataafs-Franse tijd 1795-1814”.  

Volgende

Farmsum alleen op

zaterdag 10 sept.

van 12 tot 17 uur