Stefanuskerk

Hoofdweg 37 , Holwierde

open op zaterdag 9 en zondag 10 sept

van 10 tot 17 uur


De kerk is open voor bezichtiging

De Stefanuskerk is een van de weinige kerken waar het laatgotische oksaal uit 1560 intact is gebleven. Een andere bijzonderheid is een 12e eeuwse sarcofaagdeksel waarop twee personen staan afgebeeld. De oorspronkelijk uit de 11e eeuw stammende kerk is in de loop van de tijd meerdere malen aangepast, zowel aan de buitenkant als binnen. Op de viering na, zijn alle gewelven in het schip vervangen door een houten zoldering. De aanwezige gewelf- en muurschilderingen zijn na de Reformatie overgeschilderd. Slechts enkele fragmenten zoals Maria, en de heilige Stefanus en Sebastiaan zijn nog zichtbaar.

De dakruiter vervangt een 70 meter hoge toren, vermoedelijk 14e eeuws, die in 1854 werd afgebroken.


De huidige eigenaar van de kerk, de Protestantse gemeente Bierum-Holwierde-Krewerd, maakt geregeld gebruik van de kerkgebouwen en hoopt dit ook in de toekomst te blijven doen. De gebouwen worden ook gebruikt als rouw- en trouwlocatie.

Gewelfschilderingen in de kerk