ERRATUM. Op pagina 128 van het boek “De Loffelyke Compagnie Schutterije der Fortresse Delfzijl 1629 - 1795”  is de eerste regel weggevallen. Hieronder vindt u de volledige pagina. U kunt deze downloaden. 1 weggevallen.

Terug