De RK Sint-Jozefkerk

Buitensingel 16,  Delfzijl

De kerk is wegens een rouwdienst niet open


Expositie van traditionele kerkkledij. Er zijn gidsen aanwezig

In 1607 werd de eerste nieuw katholieke kerk van onze provincie opgericht in Uithuizen. Appingedam volgde in 1751 met een eigen kerk en pastorie.

In het najaar van 1816 ging een katholiek uit Delfzijl , L. Cateau met de bijnaam van "Franse snijder" te voet naar Den Haag om aan koning Willem 1 vergunning en subsidie te vragen voor het stichten van katholieke kerk in Delfzijl. Hij had succes; de koning zette zich in voor de katholieken in Delfzijl. Op 13 Februari 1817 werd de rijkssubsidie toegekend. In het voorportaal van de kerk zit een ingemetselde tegel die herinnert aan dat heugelijke feit.

In de Landstraat werd een stuk grond gekocht, tegenover de woning van de burgemeester. Het gemeentebestuur vond dit een “te prominente” plaats.

Men sprak van “een  "Paapsche stoutigheid" , dat zij, die nauwelijks geduld werden, zich durfden vermeten op één der schoonste gedeeltens van der stad, juist tegenover de woning van des Burgemeesters een openbaar bedehuis te stichten”. Het gemeentebestuur weigerde een vergunning te geven. De kerk kocht daarna in de Waterstraat op de hoek van de Wildersgang een koemelkerij. Daar verrees de eerste katholieke kerk samen met een pastorie.Op 18 Februari 1921 kocht men een stuk grond aan de Buitensingel. In 1925 werd de huidige kerk met pastorie in gebruik genomen.

De kerk gezien vanaf de Buitensingel

Foto onder: Het interieur

De kerk gezien vanaf de Singel