Termunten en de Oude Ae

Termunten is een dorp dat waarschijnlijk al bestaat sinds de elfde eeuw als een wierdedorp aan de monding van de ‘maar’ de Oude Ae. Een maar is een beek/riviertje waarlangs het overtollige regenwater vanaf het hoger gelegen land naar de zee stroomde. Het zeewater dat bij vloed over het land en de kwelders stroomde, werd hierlangs eveneens teruggevoerd naar zee. Restanten van de Oude Ae zijn in het dorp nog aanwezig en in het land rondom het dorp nog zichtbaar. Na verloop van tijd slibde de monding van de Oude Ae dicht: het water kon niet meer in voldoende mate op de zee, de Eems, worden geloosd. Rond 1600 werd een kanaal met een sluis gebouwd: Het Termunterzijdiep met

De Boog van Ziel. Langs dit diep - kanaal - ontstond Termunterzijl.

Het Oude Diepje, een restant van de Oude Ae

Ôl Graitje

Vanaf 5 juli 1919 tot in 1948 verzorgde de

Stoomtramwegmaatschappij Oostelijk Groningen (OG) een tramverbinding tussen Delfzijl en Ter Apel. Termunten lag aan deze ltramweg en in het dorp was een remise. Het gebouw staat er nog en is nu een visrestaurant.

De eigenaar, vishandel Landman, heeft een stuk van het spoor opnieuw gelegd en naast de remise staat nu een locomotief en een wagon van Ôl Graitje.