Cultuur… wat is dat eigenlijk…. Wat valt er onder cultuur…..

Cultuur is: alle uitingen die door de eeuwen heen de ontwikkeling van samenlevingen laten zien: direct of na onderzoek.

Meer concreet bestaat cultuur uit:

- monumenten, met alles erop en eraan;

- archeologie, dus wat na onderzoek wordt gevonden;

- landschappen: door de eeuwen heen is ook het landschap   steeds  veranderd    en vertelt een eigen geschiedenis;

- collecties, beelden, boeken, schilderijen, werktuigen, gereed-schappen,   enz.

Cultuur is niet alleen van vroeger, ook nu wordt cultuur gemaakt.

Ook nu ontstaan in de samenleving gebouwen, boeken, schilderijen, wegen, dijken, apparaten, die na verloop van tijd als kenmerkende uitingen van “vroeger”  in de zin van “kenmerkend voor die tijd” gaan gelden.

Als je belangrijke uitingen van die cultuur bewaart, bijvoorbeeld van een stad of dorp, dan vertelt zo’n stad of dorp zijn eigen geschiedenis.

Dan zouden borgen, grachten, regentenhuizen, pakhuizen, kerken, beelden, enz. de ontwikkeling van je omgeving laten zien.

Wat niet “buiten” kan staan zou je in musea kunnen tonen.