De Stichting doet, of laat regelmatig historisch onderzoek doen.

Het resultaat verschijnt vaak in boekvorm

‘De Loffelyke Compagnie’ verscheen 2019

Op 24 sept. 2021 is het eerste exemplaar uitgereikt van het boek ‘De vesting Delfzijl en Omstreken in de Bataaf-Franse tijd 1795-1814’

Henk Boels beschrijft kort de voorgeschiedenis die leidde tot de Franse bezetting. Hij beschrijft daarna het bestuur en de economie in de periode 1795-1814. Het boek lijkt een vervolg op de “Loffelyke Compafnie Schutterije”, doch tussen beide perioden, 1629-1795 en 1795 - 1814 bestaat een welhaast historisch te noemen verschil op bestuurlijk, sociaal en maatschappelijk vlak.

De indeling in kerspels (dorpen) onder bestuur van de Ommelander adel verdween. De Fransen voerden een centraal bestuur in, met provincies en gemeenten. De burgerlijk stand bijvoorbeeld, werd een taak voor de gemeenten.

Volgende