Bezoekerscentrum Dollard

Dallingeweersterweg 30, 9947 TB


Ruim twee km ten oosten van Termunten beheert de Stichting het Groninger Landschap een beperkte getijdenpolder: Polder Breebaart. Tijdens eb en vloed kan het brakke zeewater in beperkte mate de polder uit- en instromen. Aan de Dollard-kant van de polder rusten zeehonden. In de polder is een groot aantal water-, waad- en strandvogels te zien.

In het Bezoekerscentrum Dollard kunt u een kop koffie e.d. nuttigen, een vaste expositie en een film bekijken over de polder en de Dollard.


Polder Breebaart

Polder Breebaart, een polder met een beperkte getijdenwerking. Tot 2001 was dit een normale polder. Nu stroomt brak water uit de Dollard via een waterdoorlaat (een tunnel)de polder in. Aan de ander kant is een vispassage gemaakt, zodat trekvis – o.a. glasaal/schieraal en stekelbaars weer van brak- naar zoetwater kunnen trekken – en omgekeerd.


Zeehonden bij de waterinlaat van de Breebaartpolder achter de kijkwand


Batterij Fiemel, deel van de

Atlantic wall

Dallingeweersterweg bij bezoekerscentrum

In de buurt van het bezoekerscentrum staan twee bunkers die deel uit maakten van de Atlantic wall. Een kustverdedigingslinie, die de Duitser in de Tweede Wereldoorlog aanlegden tusen Spanje en de Noordkaap, 5000 km lang. Eén van de bunkers is open voor het publiek.