"Historisch Centrum Groot-Bronswijk"

Hoofdweg 43  9945 PB Wagenborgen

Open op zaterdag 9 sept

Van 10 tot 17 uur


Hier wordt het Verhaal van Psychiatrisch Ziekenhuis Groot-Bronswijk vertelt van meer dan 130 jaar zorg voor mensen met een psychische beperking.  Opgericht door Trijntje, Jan en Wolter Brons in 1873, toen nog als  Huizen tot Christelijke Barmhartigheid en Liefdadigheid,  dat later de naam Groot-Bronswijk kreeg in de 60er jaren van de vorige eeuw, tot dat de deuren definitief gesloten werden in 2004.

Het "Historisch Centrum Groot-Bronswijk" geeft een beeld van het leven, werken en wonen van het ziekenhuis en haar betekenis voor de gemeenschap.

U kunt bij uw bezoek kennis nemen van een groot foto-archief en ander historisch materiaal en tevens maquettes bewonderen van de vele markante gebouwen die Groot-Bronswijk een bijzondere aanblik gaven.

Ook bestaat de mogelijkheid om met één van de vrijwilligers van het centrum een rondwandeling te maken over het voormalige terrein.

Een rondwandeling duur ongeveer één en voert u  langs verschillende historische plekken.

Gebouw Rehoboth omstreeks 1920

Historisch Centrum Groot Bronswijk