Termunterzijl en de Boog van Ziel

In 1601 was het Termunterzijldiep klaar. Het diep verbond het Winschoterdiep met de Eems en zorgde door een betere afwatering. ep

Een sluis (ziel)tussen het vaste land - de monding van het kanaal -  en de Eems werd een spuisluis aangelegd. Langs dit kanaal ontstond een ‘nieuw dorp: Termunterzijl (een zijl – op z’n Gronings ziel - is een sluis).

Het uitstromende water zorgde lange tijd voor een buitendijkse vaargeul die diep genoeg was om met vissersboten tot aan een kade te varen. Het kanaal werd na verloop van tijd steeds belangrijker als scheepvaartkanaal. De eerste zijl werd in 1686 tijdens de St. Maartenvloed vernield. In 1725 werd een nieuwe sluis aangelegd.

Het Termunterzijldiep doorsneedt de doorgaande weg. Vaak werd en wordt dan een beweegbare brug aangelegd die de doorvaart voor schepen mogelijk maakt: hier niet. Hier werd de zijl voorzien van een boog – een hoge rug - en een weg over die boog: de Boog van Ziel.

Borstwering uit 1725

Waterschappen kenden vele oeroude tradities, zo ook bij het waterschap Termunten. De Boog van Zeil werd voorzien van een prachtige borstwering met, in tien zandstenen cartouches, de wapens van de tien waterschappen die water op het Temunterzijldiep loosden.De borstwering op de Boog van Ziel. Hieop staan in 10 zandstenen cartouches de wapens van de tien zijlvesten die in 1725 die uitwaterden op het Termunterzijldiep.

In het midden daartussen een cartouche van het bestuur van de stad Groningen, de drost van de beide Oldambten, de dijkgraaf en de Overste Schepper van Termunterzijl.

Op de uiteinden de grote cartouches met op elk de wapens van twee van de vier burgemeesters van de stad Groningen, architect en bouwmeesters.

De Boog van Ziel