De Ned. Hervormde Kerk te Farmsum

In 2012 en 2013 werden in de kerk van Farmsum zerken blootgelegd en gelicht uit 1474 en later, waaronder de zerken van Unico en Hayo Ripperda.

Drs Redmer Alma schreef inmiddels drie boeken over de Grafzerken van Farmsum, met daarin ook aandacht voor het doopvont en klokken.

Zijn onderzoek naar de Ripperda’s gaat nog steeds door; hij vertelt ter gelegenheid van de Open Monumentendag over één van de Dochters van Farmsum.

LEZING door drs Redmer Alma

thema: Occa Johanna Ripperda ‘een Europese dame’

op zaterdagmiddag 8 september om 15.00 uur

(OPEN MONUMENTENDAG)

in de FARMSUMER KERK (vrij entree)


Occa Ripperda is zonder twijfel de meest bereisde dochter van Farmsum in de 17de eeuw. Zij werd in 1619 geboren op het Huis Farmsum maar bracht haar jeugd ook door in Den Haag en op Dekemastate in Jelsum. Zij trouwde met de Oost-Friese edelman Enno Adam von In- und Kniphausen te Jennelt die van zijn vader, een Zweedse veldmaarschalk, het slot Klempenow in Pommeren erfde. Om dat slot te behouden reisde Occa als weduwe onder andere naar Brussel, waar de oud-koningin Christina van Zweden verbleef.

In 1656 hertrouwde Occa met de Zweedse graaf Erik Stenbock, die kort daarna voor Kopenhagen sneuvelde. Als 40-jarige weduwe maakte Occa de overstap naar Zweden waar zij tientallen jaren de hoogste hoffunctie bij koningin Hedwig Eleonora bekleedde, toen de machtigste vorstin van Noordwest-Europa. In 1686 stierf Occa Ripperda in Stockholm, waarna haar lichaam in het Oost-Friese Jennelt werd bijgezet.

Dit jaar is het thema van Open Monumentendag ‘In Europa’ en wie past beter in dat thema dan deze Farmsumse edelvrouw? De Zweedse, Nederlandse en Duitse archieven hebben veel interessants over haar leven ontsloten en als kers op de taart is onlangs haar rijk versierde grafkist ontdekt.

Op zaterdag 8 september 3 uur wordt in de kerk van Farmsum met een lezing door Redmer Alma het boeiende en veelbewogen leven van deze Europese dame gepresenteerd.