Archeologie

Bij graaf- en restauratiewerkzaamheden worden vaak “oudheidkundige” vondsten gedaan.

Zo werd bij Heveskes een dolmen (hunebed)en een steenkist gevonden,

Bij de kerk van Termunten werd een graf gevonden warin de stoffelijke resten van een volwassen en een kind werden aangetroffen.

Toen de fa. Wagenborg een gebouw aan de Marktstraat in Delfzijl wilden aanpassen, werden de restanten van een arsenaal (oorlogsmagazijn) gevonden.

Onder de vloer van de kerk van Farmsum worden 32 zerken gevonden van het geslacht Ripperda, kerkvoogden, dominee’s, enz.


Soms worden alleen maar wat scherven gevonden.


In al deze gevallen buigen deskundigen zich over de gevonden “schatten” en vaak, zoals in Farmsum, leveren de vondsten weer meer of nieuwe kennis op over het leven in die bepaalde tijd, of over dat bepaalde onderwerp.


Van sommige kloosters en borgen kunnen we slechts vermoeden waar ze stonden.

Van en aantal in de gemeente Delfzijl bestaat het vermoeden dat in Amsweer een borg heeft gestaan en aan de Dallingeweersterweg een klooster.

Onderzoeken ter plaatse leverden een tekening op:


  klik hier    Klooster Dallingeweer


  klik hier    Borgterrein Amsweer   

    

Opgraving Heveskesklooster

Zerk Molenberg