Symboliek, met symbolen iets willen aanduiden, uitdrukking willen geven aan een gebeurtenis.

Kunstenaars werken soms met symbolen: in één kunstwerk vatten ze samen wat gezegd, gedacht of herdacht moet worden.

Voorbeelden hiervan in de gemeente Delfzijl vinden we in bijvoorbeeld de oorlogsmonumenten, het loodsen monument, enz.


De (Ommelander) adelijke geslachten bezaten familiewapens om zich duidelijk herkenbaar te maken en te onderscheiden van anderen.

In enkele middeleeuwse kerken bevinden zich rouwborden die gemaakt zijn om daarmee het overlijden van één van de borg-bewoners bekend te maken.


In gerestaureerde middeleeuwse kerken zijn prachtige fresco’s uit de Roomse tijd te voorschijn gekomen en nu dus weer zichtbaar.


Op graven worden al eeuwenlang symbolen gebruikt in de vorm van bijvoorbeeld een kruis, palmtak, duif, anker, korenaar, enz. Evenals  op gevelstenen en tableau’s aan gebouwen en in kerken.