Externe links:    Gemeente Delfzijl   	 IVAK		 Kunsthuis Oal Eer

Programma 2018

Vrijdagavond  7 september 20.00 uur, Kruiskerk te Delfzijl, lezing door de heer Egge Knol

De heer Egge Knol, conservator bij het Groninger Museum geeft een lezing over wierden in het algemeen en de wierde Godlinze in het bijzonder. Het grafveld van Prof. Van Giffen krijgt hier zeker veel aandacht.

De toegang is gratis.


Zaterdag 8 september van 10.00 tot 17.00 uur, dorpshuis Vinkenhorst te Godlinze   expositie van:

Vondsten uit het grafveld van Prof. Van Giffen. De materialen liggen normaal opgeslagen in het Archeologisch Depot te Nuis;

Collectie Poort van vondsten rond en op de wierde Godlinze;

Collectie Mug


Film:

Getoond wordt een film over Godlinze

Ommetje: vanaf dorpshuis Vinkenhorst om 11.00 en 15.00 uur

In het kader van het project:  “Terpen- en wierdenland: een verhaal in ontwikkeling” heeft Landschapsbeheer Groningen een ommetje uitgezet en gemarkeerd langs objecten die aangepast en  verbeterd  zijn. Dit zijn:

Tijdens de wandeling vertelt een gids over de geschiedenis en cultuur van Godlinze.


Het grafveld in 3D bekijken

Landschapsbeheer Groningen heef een “app” gemaakt waarmee u in 3D het grafveld kunt bekijken. De app kunt u downloaden uit Google Play Store

Demonstratie in het Dorpshuis.


Zaterdag 8 september 15.00 uur Ned. Herv. Kerk Farmsum lezing door drs Redmer Alma

(zie pag. 35 e.v.)

Lees verder

Uit collectie Poort

Vondsten bij graafwerkzaamheden

in de wierde Godlinze