Heiligen

Zowel bij de  iconen als gewelfschilderingen komen we heiligen tegen.

Wereldwijd bestaan ongeveer 5000 heiligen. Aan heiligen worden specifieke eigenschappen toegekend: beschermend, genezend, enz.

St. Catharina van Alexandrië bijvoorbeeld wordt beschouwd als de beschermheilige tegen pest. Zij zou gemarteld zijn op een wagenwiel met ijzeren punten, de brandstapel hebben overleefd en uiteindelijk zijn onthoofd. In plaats van bloed stroomde melk uit haar lichaam. Deze melk stroomde door de straten van Alexandrië en verdreef de pest uit de stad. Catharina is in afbeeldingen te herkennen aan haar attribuut: een wagenwiel. Een attribuut is “iets” wat waarmee een heilige vrijwel altijd wordt afgebeeld.

Kerken worden vaak gewijd aan één van de heiligen en kregen de naam van de heilige (tot in de zestiende eeuw), bijvoorbeeld de Sebastiaankerk te Bierum.

Ook andere ingrijpende gebeurtenissen kregen soms de naam van een heilige,

bijvoorbeeld omdat deze gebeurtenis plaats vond op diens de verjaardag.

De tweelingbroers Cosmas en Damianus worden beschouwd als de patroonheiligen van artsen, apothekers en andere beroepen uit de medische sector. Maar ook de hevige stormvloed die de Dollarddijken vernielde in 1477 werd genoemd naar de beide broers. Die storm vond plaats op hun verjaardag: 26 september.


St. Pancratius.

De kerk van Godlinze draagt zijn naam. Zijn afbeelding staat in één van de gewelven

Gewelfschildering in de Martinikerk te Groningen.

Maria met Jezus, geflankeerd door Cosmas en Damianus.

(Antoine van der Meer).