Iconen

Cruijff wordt beschouwd als een voetbal”icoon”. Een vergelijking tussen een voetbalster en oorspronkelijke iconen en ligt in de beleving van veel mensen misschien dicht bij elkaar. Een “heilige” wordt geportretteerd en duidelijk zichtbaar opgesteld.

Maar wat zijn oorspronkelijke iconen.

Het woord icoon is ontleend aan het Griekse woord eikoon. Het betekent beeltenis,  portret of gelijkenis. Een Icoon is meestal een op hout geschilderde afbeelding van Christus, Maria, een heilige, een engel of een gebeurtenis uit het oude of nieuwe testament.

Iconen worden wereldwijd geschilderd volgens een eeuwenoude orthodox christelijke traditie. Deze traditie komt waarschijnlijk uit Egypte, waar men van oudsher grote waarde hechtte aan de “gestalte”, de “verschijning” van mensen. Elke stad en elk dorp had/heeft wel een eigen icoon.   


Iconen zijn in kerken te vinden , maar ook in de huizen van oosters orthodoxe christenen.

Iconen worden niet aanbeden, maar vereerd: in de paastijd (tot pinksteren) is elke icoon getooid met een takje groen, meestal een buxustakje, als teken van het feit dat de dood niet het einde is.

Iconen worden gegroet: voor gelovigen is de icoon ook teken van een zekere nabijheid, een venster naar de eeuwigheid. Aan iconen worden speciale krachten toegeschreven. Een verhaal…

Toen enige jaren geleden het “witte huis” (overheids-gebouw uit Sovjettijd) in Moskou werd omsingeld en een volksoproer dreigde, werd in goed overleg tussen de kerkelijke leiders en de overheid besloten om de icoon ”Moeder Gods Vladimirskaya” uit het museum te halen en over te brengen naar de kerk, omdat zij het onheil zou kunnen bezweren. En dat gebeurde dus ook.

Deze icoon wordt tegenwoordig vereerd in een kerk die tot de Tretjakovgalerij in Moskou behoort.

 Iconenschrijver de heer J. de Vries amateur, iconograaf, te Holwierde.

De Pantocrator

de evangelist Lucas

Vladimirskaya