Rouw– en andere borden in– en aan kerken

Bij overlijden van een borgbewoner werd een rouwbord gemaakt dat buiten de borg en nadien in de kerk werd gehangen. In enkele kerken zijn deze borden nog aanwezig, zoals onder andere in Bierum.


Degenen die opdracht gaven tot herstel of restauratie van een kerk wilden de buitenwereld graag laten weten wie de weldoeners waren. Zij kregen een passende tegel of paneel in de kerk. Hetzelfde gold voor degene die bijvoorbeeld het preekgestoelte betaalde of het orgel liet bouwen. Borgheren lieten hun familiewapen aanbrengen op dergelijke schenkingen.

We vinden hiervan voorbeelden in– en aan de kerken.


“DE HOOGWELGEBOREN HEER DE HEER ONNO JOACHIM VAN BERUM, HEER OP LUININGA (Luingaborg) ETE. ETE. ETE. (enz) OBIIT (is gestorven) DEN XVII OCTOBER MDCCXXXIII (17-10-1733). AETATIS SUAE LIIII (op de leeftijd van 54 jaar). Hij was ongetrouwd.  

Verder staan er vier rijen famiiewapens op het bord, totaal 16 wapens. In het midden het volledige wapen van Van Berum.

St. Pancratiuskerk Godlinze

Johanneskerk, Losdorp