De provincie Groningen, dus ook Delfzijl is rijk aan middeleewse kerken.

Tot omstreeks 1500 werd de provincie bestuurd door regenten uit de stad Groningen en de Ommlander adel.

Borgen, praalgraven, familiewapens, rouwborden, enz. Komen we tegen op verscheidene plaatsen, zoals kerken en begraafplaatsen.

In de kerken is in het algemeen informatie aanwezig over alles wat er in te zien is.

Hiernaast hebben we wat achtergrondinformatie opgenomen.


U kunt de bestanden ook downloaden of direct printen.

Uit te printen informatie

Wapenkunde/heraldiek

Kleuren in de kerk

Kerkelijke symbolen

Heiligen