Een visser haalt zijn netten leeg. Hij gebruikt een slikslee om zich te verplaatsen. De slikbodem langs de kust is onbegaanbaar: je kunt er niet lopen, een boot kan hier vanwege de geringe diepte niet varen.