Externe links:    Gemeente Delfzijl     IVAK    Kunsthuis Oal Eer
Boerderijen
Boerderijen en boerderij-typen
Boerderijen waren de eerste “bedrijfsgebouwen” tevens vaak woningen, die op de kwelders werden gebouwd. De eerste bewoners waren veetelers, de gebouwen primitief. Ze bestonden uit een kap van plaggen, terwijl de muren gevlochten waren van wilgentenen en “gestukadoord” met mest en leem.
Met het stijgen van de welvaart kwam ook voedsel beschikbaar voor meer dieren. De belangrijkste reden voor vergroting van de boerenbedrijven deed zich rond 1800 voor, toen veel veetelers, na hun hele veestapel door de veepest te hebben verloren, overgingen op akkerbouw. Tussen 1713 en 1773 werden de veetelers vier keer getroffen door de veepest. Ook nieuwe landbouwkundige inzichten en een sterke stijging van de graanprijzen  zorgden in die tijd voor grote bloei in de akkerbouw sector.
Voor het bewaren en verwerken van graan was meer ruimte nodig dan de bestaande schuren boden. Alle graan werd na de oogst “opgetast” in de schuren.
Bij landbouwmechanisatie worden de machines groter waardoor behoefte ontstaat aan nog ruimere bedrijfsgebouwen.
De ontwikkeling in veeteelt en akkerbouw zorgde ook voor veranderingen in de boerderijbouw. In dit hoofdstuk gaan we wat verder in op die ontwikkelingen, met name die ontwikkelingen die we nu in boerderijontwerp en -type nog herkennen in de gemeente Delfzijl.
Oldambtster boerderij in Bierum
Oldambtster boerderij in Godlinze
Lees verder