Kerken
Externe links:    Gemeente Delfzijl     IVAK    Kunsthuis Oal Eer
Maak uw keus
Losdorp: De Johanneskerk
De Johanneskerk is waarschijnlijk gebouwd in de dertiende eeuw, getuige de kloostermoppen die in het gebouw zijn gebruikt. Het bouwjaar van de toren is niet bekend. Volgens de gedenkstenen in de zuid- en noordmuur is de toren in 1662 vernieuwd en verhoogd en in 1848 herbouwd.
Een derde gedenksteen in de westgevel boven de deur, vertelt ons, dat de kerk in 1775 zowel van binnen als van buiten is gerestaureerd en van grote rondboogvensters is voorzien.
In de toren hangen twee klokken. Een luidklok uit 1709 en een uurwerkklok, die op de hele en halve uren slaat. Deze klok is na W.O. II in de toren geplaatst om een klok uit 1538 te vervangen, die in de oorlog was beschadigd. Het uurwerk is bijzonder, omdat het maar één wijzer heeft. Het geeft alleen de hele uren aan.
De kerk heeft gebrandschilderde ramen, die een opmerkelijke geschiedenis hebben. Zij zijn in W.O. II door een bom uit de kerk geblazen. De bevolking van Losdorp heeft de stukjes zo zorgvuldig opgezocht en bewaard tot na de oorlog, dat toen de ramen weer geplaatst zouden worden, vrijwel alle stukjes er nog waren.
De rijkgesneden preekstoel in Lodewijk XVde stijl dateert uit 1775. Het orgel uit 1830 is gebouwd door N.A. Lohman & Zn. te Groningen. Het was een orgel met twee klavieren en een aangehangen pedaal. In 1922 werd het door Bakker en Timmenga in belangrijke mate vernieuwd: het werd teruggebracht tot een orgel met één klavier en een aangehangen pedaal.   
In het koor staat een eenvoudige Avondmaalstafel uit de achttiende eeuw. Verder is er fraai achttiende eeuws Avondmaalszilver. In de kerk ligt een zerk uit 1637 van de familie Schaffer.
Buiten op het kerkhof aan de noordzijde liggen de grafzerken van de Groninger geschiedschrijver en dominee Nicolaas Westendorp en zijn vrouw.