Kerken
Externe links:    Gemeente Delfzijl     IVAK    Kunsthuis Oal Eer
Maak uw keus
Holwierde: Stefanuskerk
Holwierde stamt uit de dertiende eeuw en wordt dan Halwirth genoemd. Mogelijk is die naam afgeleid van Halu-wirth, hetgeen betekent afhellende of laaggelegen wierde.  
Het dorp bestaat uit drie samengegroeide wierden: Katmis de noordelijke, Halwirth, de middelste en Bansum de zuidelijke.
De Stefanuskerk, die op de gedeeltelijk afgegraven wierde Holwierde staat, dateert van oorsprong uit de elfde eeuw. Dit deel is uit tufsteen opgetrokken.
In de dertiende eeuw is de kerk verhoogd in baksteen en in het begin van de veertiende eeuw is ze uitgebreid met een dwarsschip en een koor in gotische stijl. Los van de kerk stond (ten zuidwesten) een grote toren (ong. 60 m hoog) met een gemetseld dak, een zogenaamde juffertoren.
De toren diende als baken voor de schepen op de Eems. Hij is in 1854 afgebroken en vervangen door een dakruiter. Hierin hangt een klok uit 1949, gemaakt door Van Bergen te Heiligerlee.
Deze klok vervangt de klok uit 1467, die in W.O. II is verdwenen. In de nadagen van de oorlog werd Holwierde zwaar beschadigd; zo ook de kerk. De glas-in- lood ramen gingen verloren, evenals het orgel.
Lees verder