Kerken
Externe links:    Gemeente Delfzijl     IVAK    Kunsthuis Oal Eer
Maak uw keus
Bierum: De St. Sebastiaan kerk
De Sebastiaan kerk dateert uit de dertiende eeuw. De toren wordt ondersteund door een grote steunbeer met een poortvormige onderdoorgang.
In de muren zijn nog duidelijke kenmerken van de romaanse bouwstijl. Letterlijk daarnaast is de romano-gotische stijl zichtbaar.
Het raam links op de foto is een rondboog-, rechts is een spitsboograam.
De muren zijn versierd met een mooi spel van lisenen met daartussen spaarvelden.
Langs de bovenkant van de muur zitten (romaanse) rondboogfriezen.
Een goed voorbeeld van hergebruik  is het rondstaafprofiel van tufsteen rond één van de (romaanse) ramen in de zuidmuur.
Rondstaafprofiel in grijs tufsteen
In de Sebastiaankerk bevindt zich  een kapelletje, dat via een smalle stenen trap vanaf de entree bereikbaar is.
Lees verder